ผมไม่ได้ดีใจไปกว่าเกมครึ่งแรก พวกเราอันตรายทุกเวลา เราเดินหน้าลุยเต็มที่แต่เกมคร...

ผมไม่ได้ดีใจไปกว่าเกมครึ่งแรก พวกเราอันตรายทุกเวลา เราเดินหน้าลุยเต็มที่แต่เกมครึ่งหลังดันกลับกันที่เราลงไปตั้งรับลึกจนปล่อยให้เวสต์แฮม เล่นสบาย
– สตีฟ บรูซ เปิดใจหลังขนะ เวสต์แฮม 3-2 –

#ผมไมไดดใจไปกวาเกมครงแรก #พวกเราอนตรายทกเวลา #เราเดนหนาลยเตมทแตเกมคร

By admin