ขอแสดงความยินดี โอลิเวอร์ สคิปป์ 
 ได้รับเลือกเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปี ในศึก เ...

ขอแสดงความยินดี โอลิเวอร์ สคิปป์
ได้รับเลือกเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปี ในศึก เดอะ แชมเปี้ยนส์ชิพ


#ขอแสดงความยนด #โอลเวอร #สคปป #ไดรบเลอกเปนผเลนยอดเยยมแหงป #ในศก #เ

By admin